Constructivisme

1915 tot 1934

Het Constructivisme is een kunststroming die actief was van 1915 tot 1934 en haar oorsprong vond in Rusland. De vroege Constructivisten ontsproten uit het Kubisme en het Russisch Futurisme, maar gingen een stap verder in hun streven naar pure eenvoud en directheid.

Constructivisten creëerden kunstwerken met een verscheidenheid aan materialen, in plaats van ze op de traditionele manier samen te stellen met materialen zoals hout, marmer, brons en andere conventionele elementen. Deze vernieuwende benadering stond in contrast met de traditionele methoden van beeldhouwen en schilderkunst, waarbij vaak gebruik werd gemaakt van klassieke materialen en technieken.

Beeldhouwwerken werden geconstrueerd met materialen zoals karton, triplex, ijzerdraad, blik, aluminium en staalplaat. Deze constructies vonden hun plaats in de openbare ruimte, buiten de begrenzingen van musea. Het resultaat was een interactie tussen kunst en omgeving, waardoor de grenzen van traditionele galerijruimtes werden doorbroken.

In de schilderkunst pasten constructivisten dezelfde principes toe op een tweedimensionale schaal. Ze maakten gebruik van geometrische vormen, abstracte composities en gedurfde kleurenpaletten om kunstwerken te creëren die de kijker uitdaagden om verder te kijken dan traditionele artistieke grenzen. Deze schilderijen riepen associaties op met machines en architecturale elementen, waarbij de nadruk lag op de interactie tussen vorm, kleur en ruimte.

Tussen 1917 en 1920 fungeerde het Constructivisme als de officiële kunststroming van de Russische Revolutie en de Sovjet-Unie.

Naast het ontwikkelen van theoretische ideeën voor de beeldende kunsten (fysieke kunstvormen zoals schilderijen en sculpturen), richtten Constructivisten zich ook op de podiumkunsten (dans, toneel, muziek, etc.) en de toegepaste kunsten (design), waaronder architectuur, binnenhuisarchitectuur, industriële vormgeving, en het ontwerpen van industriële producten.

Samenvattend kunnen we stellen dat het constructivisme een breuk met traditionele kunstvormen en een streven naar vernieuwing en avant-garde expressie. Het daagde de normen uit door te experimenteren met materialen, vormen en concepten, zowel in de beeldhouwkunst als in de schilderkunst, en vormde een essentieel onderdeel van de kunstgeschiedenis van de 20e eeuw.

Kenmerken
 • Geometrische en Abstracte Vormen: De kunststroming hanteerde voornamelijk geometrische en abstracte vormen, vaak volgens quasi mathematisch-technische principes gecomponeerd.
 • Afwezigheid van Subjectieve Expressie: Een bewuste afwijzing van subjectieve expressie, emotie en individualiteit kenmerkte het Constructivisme.
 • Eerbied voor Machines en Techniek: Het Constructivisme omarmde een diepgaande bewondering voor machines, architectuur en technische constructies.
 • Kunstenaar als Onderzoeker en "Kunst Constructeur": De kunstenaar nam de rollen aan van onderzoeker, ingenieur en "kunst constructeur," die gericht waren op het organiseren van het leven in al zijn facetten.
 • Streven naar Helderheid en Precisie: Een cruciale eigenschap van het Constructivisme was het verlangen naar helderheid en precisie in zowel vorm als betekenis.
kunstenaars
Verwante designstijlen
Constructivisme
Typografie – grafisch ontwerp.
Naum Gabo, Head No. 2
Beeldhouwwerk, Naum Gabo, Head No. 2.
Constructivisme
Constructivistische architectuur, club Zouïev te Moscou (Ilya Golossov, 1927).
Constructivisme
Affiche voor de opera "Victory over the sun".
Constructivisme
De futuristische opera "Victory over the sun" (1913) werd bekend omdat Malevitsj hier het Zwarte Vierkant voor het eerst gebruikte op het ontwerp van een theaterdoek.
Constructivisme
Keramische theepot set ontworpen door Kazimir Malevitsj. De vorm van deze theepot vertoont een contrast tussen Suprematistische basisvormen, zoals cirkels (bol), vierkanten (kubus) en rechthoeken. Bij de theekopjes is de helft weggelaten, omdat dit geen toegevoegde waarde heeft en dus overbodig is.

Het Suprematisme

De kunst van Kazimir Malevitsj

1878 (in de buurt van Kiev) – 1935

Grondlegger van het Suprematisme in de schilderkunst.

Kenmerken van het Suprematisme
 1. Gericht op geometrische basisvormen, zoals vierkanten, cirkels, lijnen en rechthoeken.
 2. Beperkt aantal pure kleuren + wit en zwart.
 3. Geen figuratie maar abstracte kunst, gebaseerd op "de suprematie van puur artistiek gevoel" en niet op de visuele zichtbare werkelijke weergave van objecten of ideeën (Malevitsj noemt dit de absolute niet-objectiviteit).
 4. De rechte lijn was voor Malevitsj de meest essentiële vorm (suprematie) die de beheersing over de chaos symboliseerde.
 5. Het vierkant, opgebouwd uit vier rechte lijnen, zag hij als een vorm die niet in de natuur voorkomt en is dus een menselijke, geconstrueerde vorm.
Zwarte vlakken in de schilderkunst
 • Schilderen was voor de Suprematisten in de eerste plaats een objectieve studie. Ze geloven dat kunst enkel kan ontstaan na bevrijding van de functies van het leven die geen relatie hebben met de kunst.
 • Zij voeren de strengste vereenvoudiging van de schilderkunstige middelen door.
 • Ten slotte blijft er niets over dan het bekende vierkante zwarte vlak.
 • Vanaf het zwarte vlak (basis) werd de schilderkunst opnieuw opgebouwd.
 • Geen subjectieve uitingsbehoeften op het doek, enkel de meest basale (eenvoudige) mogelijkheden die af te leiden zijn van het zwarte vierkante vlak. De zogenaamde suprematistische elementen: twee zwarte vlakken tegen en naast elkaar, zwart vierkant recht boven en tegen een ander, vervolgens de cirkel, de driehoek enz.
Constructivisme
Kazimir Malevitsj, Het Zwart Suprematisch Vierkant, ca. 1915, olieverf op doek, Collectie Staats Russisch Museum, St. Petersburg.
Constructivisme
Kazimir Malevitsj, Suprematisch kruis, 1920-21, Stedelijk Museum Amsterdam.
Zelfportret Malevitsj
Zelfportret geschilderd op de traditionele manier, de enige manier die na 1934 werd toegestaan door het stalinistische cultuurbeleid. Hij bleef echter trouw aan zijn opvattingen en ondertekende met een klein zwart-wit vierkantje. Het schilderij is gemaakt met olieverf op doek en wordt tentoongesteld in het Staats Russisch Museum in St. Petersburg.
Malevitsj
Suprematistische Compositie.
Constructivisme
Suprematistische Compositie met acht rode rechthoeken, 1914, Stedelijk museum Amsterdam.
Constructivisme
Kazimir Malevich, Black Circle , motief 1915, geschilderd 1924, olieverf op doek, collectie, Russisch Staatsmuseum, St. Petersburg.
Malevitsj
Kazimir Malevitsj, Suprematisme, 1916-17, Krasnodar Museum of Art.
Constructivisme
Het Zwarte Vierkant hing uitdagend op de plek waar in de Russisch-orthodoxe traditie de iconen worden geplaatst, hoog in een hoek van de ruimte. Het was omgeven door 38 schilderijen van geometrische kleurvlakken op een witte achtergrond, die, net als het Zwarte Vierkant, zonder lijst waren opgehangen.
Malevitsj
Schetsboek Malevitsj.
Constructivisme
Schetsboek Malevitsj.
Constructivisme
Schetsboek Malevitsj.
Moderne bouwwerken, 1923-1924
Moderne bouwwerken, 1923-1924.
Architekton
Architekton in gips, Malevitsj 1926.
Constructivisme
De eerste stof met een Suprematische versiering, Malevitsj, 1919.

Typografie en grafisch ontwerp

Constructivisme
"Versla de witten (getrouwen van de Tsjaar) met de rode wig" (bolsjewieken of het communistische Rode Leger). 1919-1920, El Lissitzky.

Deze poster van El Lissitzky vertegenwoordigt niet alleen een prachtig staaltje van modern grafisch ontwerp, maar ook een praktische toepassing van de abstracte ideeën van de Suprematistische beeldtaal. Dit lijkt op het eerste gezicht tegen de principes van Malevitsj en het Suprematisme in te gaan (kunst kan enkel ontstaan na bevrijding van de functies van het leven die geen relatie hebben met de kunst).

Niettemin, tijdens de chaotische periode na de Russische Revolutie, waarin de Russische avant-gardekunst veel steun kreeg van het nieuwe revolutionaire regime, verdedigde Malevitsj dit standpunt. Hij geloofde in de ontwikkeling van een nieuwe Sovjetcultuur. Door zijn Suprematistische theorie in alle facetten van de Russische samenleving te integreren, hoopte hij op de opkomst van een nieuw spiritueel en immaterieel tijdperk. Veel kunstenaars, waaronder Malevitsj zelf, beschouwden de Russische Revolutie als de eerste stap naar een nieuwe geestelijke en immateriële bestaansvorm.

Constructivisme
Lilya Brik roept het uit in het Russisch: "Boeken over alle takken van de wetenschap in het Russisch (alsjeblieft!)" - Poster door Alexander Rodchenko, 1924.
Constructivisme
Dokter Mabuse (filmaffiche, Malevitsj, 1922-1927.

Het Verschil tussen Suprematisme en Constructivisme

Suprematisme in de Kunst:

Het suprematisme is een kunststroming waarbij kunstenaars voornamelijk gebruik maken van eenvoudige geometrische vormen, zoals vierkanten, cirkels en lijnen, om kunstwerken te creëren. De nadruk ligt op het experimenteren met vormen en kleuren zonder dat ze iets herkenbaars voorstellen, zoals bijvoorbeeld een persoon of een gebouw. Een centraal idee achter het suprematisme is het benadrukken van gevoel en spiritualiteit door middel van vorm en kleur, zonder dat je daadwerkelijk iets kunt herkennen. Het draait om hoe de vormen en kleuren je laten voelen en denken, eerder dan om wat ze letterlijk weergeven.

Constructivisme in de Kunst:

Het constructivisme is een kunststroming die draait om het bouwen of construeren van kunstwerken. Het omvat niet alleen schilderijen, maar ook beeldhouwwerken, ontwerpen en zelfs architectuur. De kerngedachte van het constructivisme is dat kunst nuttig moet zijn in het dagelijks leven. Kunstenaars maken gebruik van materialen zoals hout, metaal en glas om zowel functionele als esthetische objecten te creëren, zoals meubels, posters en zelfs gebouwen. Het doel van het constructivisme is om kunst en design dichter bij het alledaagse leven te brengen en deze bruikbaar te maken voor mensen.

Op het eerste gezicht lijken het suprematisme en het constructivisme wellicht enigszins op elkaar, vanwege hun nadruk op geometrische vormen en abstractie. Beide stromingen maken gebruik van eenvoudige vormen zoals vierkanten, cirkels en lijnen, en vermijden vaak realistische afbeeldingen. Hierdoor kunnen ze op het eerste gezicht enige gelijkenis vertonen.

Echter, ondanks deze oppervlakkige overeenkomsten, hebben ze verschillende doelen en filosofieën. Het suprematisme legt de nadruk op het artistieke gevoel en de emoties die worden overgebracht door vormen en kleuren. Aan de andere kant richt het constructivisme zich op de integratie van kunst in het dagelijks leven door praktische en functionele objecten te creëren.

Samengevat, het suprematisme draait om het spelen met vormen en kleuren om gevoelens en ideeën over te brengen zonder herkenbare afbeeldingen te gebruiken, terwijl het constructivisme zich richt op het maken van praktische en mooie objecten die mensen in hun dagelijks leven kunnen gebruiken.

Hedendaagse kunstenaars en ontwerpers

Er zijn diverse kunstenaars, architecten en grafisch ontwerpers die geïnspireerd zijn door het Suprematisme en Constructivisme, of die elementen van deze stijlen in hun werk integreren.

Suprematisme-Inspiratie:
 1. Wolfgang Weingart: Een invloedrijke Zwitserse grafisch ontwerper die experimenteerde met typografie en compositie. Hoewel niet strikt Suprematistisch, toonde zijn werk soms geometrische abstractie en gebruik van vlakken en lijnen. Werk van Wolfgang Weingart in het MoMA
 2. Frank Stella: Deze Amerikaanse kunstenaar wordt vaak geassocieerd met minimalisme en abstracte kunst. Zijn werken bevatten vaak levendige geometrische vormen en kleuren die doen denken aan het Suprematisme. Frank Stella in het MoMa
Constructivisme-Inspiratie:
 1. David Carson: Hoewel hij vaak geassocieerd wordt met de grunge-stijl, heeft Carson in sommige van zijn ontwerpen elementen van constructivistische typografie en compositie laten zien. www.davidcarsondesign.com
 2. Barbara Kruger: Kruger's werk combineert vaak tekst en beeld in een collage-achtige stijl. Haar gebruik van opvallende typografie en geometrische vormen kan constructivistische invloeden vertonen. www.barbarakruger.com
 3. Stefan Sagmeister: Hoewel bekend om zijn eclectische stijl, heeft Sagmeister soms experimenten gedaan met geometrische vormen en composities die doen denken aan het Constructivisme. sagmeister.com
 4. Buro Destruct: Een digitaal ontwerpbureau dat bekendstaat om zijn experimentele en eigentijdse ontwerpen. Hun werk kan soms constructivistische elementen bevatten. Buro Destruct
 5. Zaha Hadid Architects: Het architectenbureau van Zaha Hadid staat bekend om zijn innovatieve en gedurfde ontwerpen die vaak geometrische vormen en complexe structuren integreren. Hoewel niet strikt constructivistisch, vertonen sommige ontwerpen invloeden van geometrische abstractie en experimentele constructie. Zaha Hadid Architects
 6. Anish Kapoor: Hoewel een beeldhouwer, vertoont het werk van Kapoor vaak een samensmelting van organische en geometrische vormen, soms doet het denken aan de constructivistische esthetiek. Anish Kapoor
 7. Tomás Saraceno: Deze hedendaagse kunstenaar en architect staat bekend om zijn experimenten met lichte structuren en biologische inspiratie. Zijn werk kan elementen van constructivistisch denken vertonen, met aandacht voor vorm, ruimte en materialiteit. Tomás Saraceno

Het is van belang op te merken dat kunst, architectuur en design vaak een mengeling zijn van invloeden en stijlen. Hedendaagse kunstenaars hebben de mogelijkheid om elementen uit diverse bewegingen te integreren, wat resulteert in unieke en vernieuwende werken.

Opdracht: Suprematistisch Geïnspireerd Grafisch Ontwerp

Doel:

Ontwerp een compositie die geïnspireerd is op het suprematisme, waarbij je gebruikmaakt van geometrische basisvormen en pure kleuren, evenals zwart en wit. Begin met voorontwerpen en schetsen op papier met potlood. Kleur je schetsen in met kleurpotlood voordat je het ontwerp digitaal uitvoert in Adobe Illustrator. Het uiteindelijke ontwerp wordt afgedrukt met snijtekens op SRA3 formaat.

Stappen:

Inspiratie Opdoen

Verdiep je in het suprematisme en bekijk werken van kunstenaars zoals Kazimir Malevitsj en El Lissitzky. Begrijp hoe ze basisvormen en kleuren hebben gebruikt om abstracte composities te creëren.

Bekijk de webpagina over compositie

Voorontwerpen schetsen:

Maak meerdere schetsen op papier waarin je verschillende composities verkent met behulp van geometrische vormen zoals vierkanten, rechthoeken, cirkels en lijnen. Experimenteer met de rangschikking van de vormen en de verdeling van de kleuren.

Digitale uitvoering in Adobe Illustrator:

Kies een schets die je wilt uitwerken en reproduceer deze digitaal in Adobe Illustrator. Gebruik de basisvormen-tools om de compositie te creëren. Speel met kleuren en pas pure zuivere kleuren toe om de kenmerkende suprematistische esthetiek vast te leggen. Kies pure kleuren + zwart en wit voor je ontwerp en maak kleurstalen aan met de CMYK kleurenkiezer van Adobe Illustrator om de gewenste zuivere kleuren te bereiken.

Stap 4: Afdrukken op SRA3 Formaat

Zorg dat je ontwerp gereed is voor afdrukken. Zorg ervoor dat het ontwerp goed past binnen het SRA3 formaat.

Beoordeling:

Je werk wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 1. Creativiteit en originaliteit van het ontwerp.
 2. Gebruik van basisvormen en hoe goed ze samenwerken om een visueel interessante compositie te creëren.
 3. Effectief gebruik van pure kleuren en de mogelijkheid om kleurtonen te mengen met de CMYK kleurenkiezer.
 4. Nauwkeurigheid van het digitaal repliceren van je schets in Adobe Illustrator.
Deadline:

De deadline voor deze opdracht is [datum]. Zorg ervoor dat je je schetsen en het digitale ontwerp op tijd indient.

Opmerking:

Wees gedurfd en experimenteer met vormen en kleuren om een krachtig suprematistisch geïnspireerd ontwerp te creëren.

Zorg ervoor dat je je schetsen en digitaal ontwerp bewaart, zodat je ze kunt presenteren en bespreken tijdens de evaluatie van de opdracht. Veel succes en geniet van het proces van het creëren van je eigen suprematistisch geïnspireerde ontwerp!