Compositie

Compositie is een essentieel concept bij het creëren van een ontwerp. Het omvat het ordenen en rangschikken van beeldelementen, zoals lijnen, letters, vormen en kleuren, volgens een specifieke strategie. De manier waarop deze elementen worden geplaatst binnen een ontwerp wordt de compositie genoemd.

Grafisch ontwerpers verwijzen vaak naar dit proces als vlakverdeling. Het gaat om het bepalen van de plaatsing van elk element op de pagina. Waar moet het zwaartepunt liggen? Hoe kan de kijker worden geprikkeld? Hoe vind ik harmonie en evenwicht? De compositie is net zo belangrijk als de individuele onderdelen waaruit het ontwerp is opgebouwd.

Compositieregels dienen als leidraad en kunnen inspirerend werken wanneer je vastzit in je gebruikelijke gewoontes en op zoek bent naar een nieuwe benadering van vormgeving. Ze bieden richtlijnen en principes die kunnen helpen bij het creëren van aantrekkelijke en evenwichtige composities.

Enkele bekende compositieregels in de het grafisch ontwerp, kunst en fotografie zijn onder andere de regel van derden, de gulden snede, symmetrie en asymmetrie. Hieronder volgt een overzicht van veelgebruikte compositieregels. Hoewel deze regels dienen als een nuttig startpunt, is het ook belangrijk om te experimenteren en je eigen intuïtie te volgen. Soms kan het doorbreken van conventionele regels leiden tot unieke en opvallende ontwerpen.

Uiteindelijk gaat compositie niet alleen over het volgen van regels, maar ook over het creëren van visuele harmonie en impact. Het is een vaardigheid die tijd en oefening vereist, maar die je in staat stelt om effectieve en esthetisch aantrekkelijke ontwerpen te maken. Door bewust na te denken over compositie en te spelen met de plaatsing van elementen, kun je je ontwerpen naar een hoger niveau tillen en nieuwe creatieve mogelijkheden verkennen.

centrale compositie
Centrale compositie
Symmetrische compositie
Symmetrische compositie
asymmetrische compositie
Asymmetrische compositie
diagonale compositie
Diagonale compositie
geometrische compositie
Geometrische compositie
driehoek compositie
Driehoek compositie
overall compositie
Overall compositie
verticale compositie
Verticale compositie
Horizontale compositie
Horizontale compositie

Centrale compositie.

Bij een centrale compositie bevindt het belangrijkste element, ook wel het focuspunt genoemd, zich in het midden van het beeldvlak. In een centrale compositie convergeren alle elementen naar dit punt toe. Hierdoor is een centrale compositie vaak ook symmetrisch van aard.

Het plaatsen van het focuspunt in het centrum van de compositie trekt onmiddellijk de aandacht van de kijker. Het creëert een gevoel van evenwicht en harmonie, omdat alle andere elementen rondom het focuspunt worden gerangschikt. Het middelpunt fungeert als een visueel anker en geeft structuur aan de compositie.

Hoewel een centrale compositie vaak symmetrisch is, hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Het belangrijkste element kan omringd worden door asymmetrische elementen, maar de algehele rangschikking is nog steeds gericht op het centrum. Hierdoor ontstaat een gevoel van balans, zelfs als er sprake is van asymmetrie.

Een centrale compositie kan worden gebruikt om de nadruk te leggen op het focuspunt en de kijker rechtstreeks naar dit punt te leiden. Het kan de compositie een gevoel van stabiliteit en sereniteit geven. Bovendien kan een centrale compositie een gevoel van rust en harmonie overbrengen.

Kunstenaars maken vaak gebruik van een centrale compositie om een gevoel van orde en controle te creëren. Het kan helpen bij het organiseren van de visuele elementen en het vaststellen van een duidelijke hiërarchie in de compositie. Een centrale compositie kan toegepast worden in verschillende kunstvormen, zoals schilderkunst, fotografie, grafisch ontwerp en beeldhouwkunst.

Salvador Dali
Salvador Dali
Andy Warhol
Andy Warhol

Symmetrische compositie

Bij een symmetrische compositie wordt een deel van het beeld gespiegeld rond één (of meerdere) symmetrieas(sen). Dit betekent dat de elementen aan de ene kant van de as in spiegelbeeld worden gereproduceerd aan de andere kant. Hoewel de spiegeling niet exact hoeft te zijn, gaat het vooral om een gelijkmatige verdeling van de beide zijden van de as. Het resultaat van deze symmetrie is een rustige en statische compositie.

Een symmetrische compositie straalt een gevoel van evenwicht en harmonie uit. Het oog van de kijker wordt van nature aangetrokken tot symmetrie en vindt comfort in de regelmatige en voorspelbare ordening van elementen. De symmetrie creëert een gevoel van stabiliteit en geeft de compositie een gevoel van harmonie en rust.

De symmetrieas is meestal niet expliciet zichtbaar in de compositie, maar kan een horizontale, verticale of diagonale as zijn, afhankelijk van de aard van het beeld. Het is belangrijk op te merken dat symmetrie niet altijd perfect hoeft te zijn; zelfs een subtiel verschil in elementen aan beide zijden kan de compositie interessanter maken en een gevoel van levendigheid toevoegen.

Symmetrische composities kunnen worden toegepast in verschillende kunstvormen, zoals schilderkunst, fotografie, architectuur en grafisch ontwerp. Kunstenaars gebruiken vaak symmetrie om een gevoel van orde en stabiliteit te creëren, waarbij de elementen zorgvuldig worden geplaatst om een evenwichtige en harmonieuze compositie te bereiken.

Hoewel een symmetrische compositie als rustig en statisch wordt beschouwd, kan het ook een gevoel van formaliteit en sereniteit oproepen. Het creëert een gevoel van controle en organiseert de visuele elementen op een gestructureerde en harmonieuze manier.

Het gebruik van symmetrie in kunst kan ook symbolische betekenissen overbrengen, zoals gelijkheid, perfectie en orde. Het kan de aandacht van de kijker vestigen op de centrale focus van het beeld en de nadruk leggen op de harmonie tussen verschillende elementen.

Art Aboriginals Dotpainting
Art Aboriginals Dotpainting
Day and night Escher
Maurits Cornelis Escher

Asymmetrische compositie

Bij een asymmetrische compositie wordt niets gespiegeld en ontbreekt er een duidelijke as. Hierdoor ontstaat een levendigere en dynamischere compositie dan bij een symmetrische compositie.

Een asymmetrische compositie daagt de traditionele symmetrie uit door het bewust vermijden van een evenwichtige verdeling van elementen. In plaats daarvan worden de elementen op een ongelijkmatige, niet-symmetrische manier gerangschikt. Dit kan leiden tot een gevoel van spanning, beweging en visuele interesse.

Het ontbreken van een duidelijke as in een asymmetrische compositie zorgt voor een gevoel van onbalans en activiteit. Het oog van de kijker wordt voortdurend gestimuleerd om de compositie te verkennen en de verschillende elementen te volgen. Dit resulteert in een compositie die levendiger en dynamischer aanvoelt, omdat er geen statische symmetrie is om de aandacht te verdelen.

Bij een asymmetrische compositie kan de nadruk liggen op het creëren van visuele spanning en contrast. Het gebruik van verschillende vormen, maten, kleuren en texturen kan bijdragen aan een gevoel van onbalans en beweging. Het doel is om de kijker te betrekken en hun aandacht te trekken door middel van de diverse en onvoorspelbare rangschikking van de elementen.

Het gebruik van een asymmetrische compositie biedt kunstenaars de vrijheid om te experimenteren met verschillende rangschikkingen en expressieve mogelijkheden. Het kan een gevoel van energie, vitaliteit en beweging overbrengen, waardoor de kijker wordt uitgenodigd om actief betrokken te raken bij het kunstwerk.

Willem Claesz
Willem Claesz
Gerrit Rietveld Berlin stoel
Gerrit Rietveld Berlin stoel

Diagonale compositie

Diagonale compositie, geïnspireerd door het werk van Kazimir Malevich en het Constructivisme, is een artistieke techniek waarbij vormen, kleuren en lijnen zorgvuldig worden geplaatst om een diagonale richting te creëren. Deze compositie heeft als doel een dynamisch effect van beweging te bewerkstelligen. Het wordt vaak toegepast wanneer men snelheid of onrust wil uitbeelden.

In de diagonale compositie spelen de diagonale lijnen een cruciale rol. Door deze lijnen strategisch te plaatsen, worden de ogen van de kijker langs een diagonale route door het kunstwerk geleid. Dit creëert een gevoel van spanning, energie en beweging. De dynamiek die ontstaat, maakt de diagonale compositie uitermate geschikt voor het uitdrukken van snelheid, actie en chaos.

Kazimir Malevich, een baanbrekende kunstenaar en één van de grondleggers van het Constructivisme, maakte uitgebreid gebruik van diagonale compositie in zijn abstracte schilderijen.

In het Constructivisme, een invloedrijke kunststroming uit de vroege 20e eeuw, werd de diagonale compositie gezien als een manier om de vooruitgang en technologische ontwikkeling van de moderne wereld uit te drukken. Door de asymmetrische rangschikking van vormen en lijnen in een diagonaal patroon werd de dynamiek van de machine-esthetiek benadrukt, wat een essentieel aspect was van het Constructivisme.

Tegenwoordig wordt de diagonale compositie nog steeds veel gebruikt in verschillende vormen van kunst, zoals schilderkunst, fotografie en grafisch ontwerp. Het is een krachtig middel om beweging, spanning en emotie over te brengen naar het publiek. Door bewust gebruik te maken van diagonale elementen kunnen kunstenaars een gevoel van snelheid, onrust of opwinding creëren, waardoor de kijker wordt betrokken en geïntrigeerd.

Diagonale compositie
Kazimir Malevich
Diagonale compositie
Kazimir Malevich
Diagonale compositie
Kazimir Malevich
Diagonale compositie

Geometrische compositie

Een geometrische compositie is een kunstwerk waarbij de kunstenaar gebruikmaakt van een meetlat om nauwkeurig volgens bepaalde meetkundige regels te werken. Door deze methode ontstaat een compositie met een sterk geometrisch karakter.

Bij het creëren van een geometrische compositie worden vormen, lijnen en verhoudingen zorgvuldig gepland en opgebouwd. De kunstenaar maakt gebruik van meetkundige principes zoals rechte lijnen, cirkels, driehoeken en andere geometrische vormen om een evenwichtige en gestructureerde compositie te realiseren.

Het werken met een meetlat zorgt voor precisie en nauwkeurigheid in de plaatsing van elementen binnen het kunstwerk. De kunstenaar hanteert strikte meetkundige verhoudingen en symmetrie, waardoor er een gevoel van orde en harmonie ontstaat.

Geometrische composities kunnen zowel abstract als figuratief zijn. In abstracte werken worden geometrische vormen vaak gebruikt om een gevoel van abstractie, minimalisme en eenvoud over te brengen. Figuratieve werken daarentegen kunnen geometrische elementen bevatten die de compositie versterken en structureren.

De geometrische compositie heeft een lange geschiedenis in de kunst, van de oude Grieken en Romeinen tot de moderne abstracte kunstenaars van de 20e eeuw. Kunstenaars zoals Piet Mondriaan en Wassily Kandinsky waren bekend om hun gebruik van geometrische vormen en lijnen in hun werken, waarmee ze de essentie van vorm en ruimte probeerden te vangen.

De geometrische compositie biedt kunstenaars een manier om te spelen met vormen, structuren en symmetrie. Het resultaat is vaak een compositie die zowel evenwichtig als boeiend is voor het oog. Door het toepassen van meetkundige principes kan de kunstenaar een gevoel van ordening, stabiliteit of juist spanning en contrast creëren. Het is een uitdagende en fascinerende benadering binnen de beeldende kunst die blijft inspireren en intrigeren.

Piet Mondriaan
Piet Mondriaan
Piet Mondriaan
Wobbe Alkema (Centraal Museum, Utrecht)

Driehoekscompositie

Een driehoekscompositie kenmerkt zich doordat de belangrijkste elementen in de vorm van een al dan niet zichtbare driehoek zijn geplaatst. Een alternatieve term voor een ruimtelijke driehoekscompositie is een piramidale compositie. Het effect van een driehoekscompositie kan zowel statisch als dynamisch zijn, afhankelijk van de vorm van de driehoek.

Bij een driehoekscompositie worden de elementen zo gerangschikt dat ze een geometrische driehoek vormen, of dat er een suggestie van een driehoek ontstaat door de plaatsing van de belangrijkste elementen. De driehoek, als éénn van de meest stabiele geometrische vormen, kan een gevoel van balans, stabiliteit en harmonie oproepen in een compositie.

De vorm van de driehoek kan variëren, van een gelijkzijdige driehoek tot een ongelijkzijdige of asymmetrische driehoek. Elk type driehoek kan een ander visueel effect teweegbrengen. Een gelijkzijdige driehoek kan bijvoorbeeld een gevoel van evenwicht en rust overbrengen, terwijl een scherpe of dynamische driehoek een gevoel van spanning en beweging kan creëren.

Bij sculpturen wordt vaak gesproken van een piramidale compositie, omdat de vorm van een piramide overeenkomsten vertoont met een driehoek. Door de zorgvuldige rangschikking van de elementen in een sculptuur ontstaat er een gevoel van stabiliteit en monumentaliteit.

Het toepassen van een driehoekscompositie of een piramidale compositie biedt kunstenaars de mogelijkheid om bewust vorm en structuur in hun werken te integreren. Het creëert een visuele hiërarchie en kan de compositie versterken door een gevoel van evenwicht, dynamiek of monumentaliteit toe te voegen.

Rembrandt Van Rijn
Rembrandt van Rijn (zelfportret)
Rembrandt Van Rijn
Michelangelo "Piëta"

Overall compositie (verspreide compositie)

Een overall compositie, ook wel bekend als verspreide compositie, verwijst naar een kunstzinnige benadering waarbij de beeldelementen zonder enige rangorde op het beeldvlak worden geplaatst. In deze compositie hebben de elementen een gelijkwaardige positie en lijken ze willekeurig verspreid, zonder een duidelijke hiërarchie of volgorde.

Wat opvalt aan een overall compositie is dat de beeldelementen vaak uniform zijn en een patroonachtig karakter hebben. Hoewel er geen strikt patroon wordt gevolgd, creëren de herhaling en verspreiding van de elementen een gevoel van regelmaat en ritme. Dit geeft de indruk dat de compositie zich oneindig buiten het schilderij uitstrekt.

Door gebruik te maken van een overall compositie kunnen kunstenaars een gevoel van uitgestrektheid en continuïteit overbrengen. De verspreide elementen lijken zich eindeloos te herhalen en suggereren een voortdurende uitbreiding van het beeldvlak. Hierdoor ontstaat een gevoel van oneindigheid en kan de kijker zich verliezen in de compositie.

Een overall compositie kan zowel abstract als figuratief zijn. In abstracte werken worden vaak geometrische vormen, kleurvlakken of texturen verspreid over het beeldvlak om een gevoel van ordening en ritme te creëren. Bij figuratieve werken kunnen herhaalde objecten of figuren worden gebruikt om een vergelijkbaar effect te bereiken.

Deze compositietechniek komt vaak voor in verschillende kunstvormen, zoals schilderkunst, grafisch ontwerp en textielkunst. Kunstenaars kunnen experimenteren met de plaatsing, grootte en kleur van de verspreide elementen om visueel interessante patronen en texturen te creëren.

Een overall compositie daagt de kijker uit om de visuele informatie te verkennen en te interpreteren zonder een duidelijk focuspunt of lineaire structuur. Het kan een gevoel van vrijheid en openheid bieden, waarbij de kijker wordt uitgenodigd om hun eigen betekenis en verbanden te ontdekken in de verspreide elementen.

Al met al biedt een overall compositie kunstenaars de mogelijkheid om een gevoel van eindeloosheid, ritme en regelmaat in hun werken te creëren. Door bewust gebruik te maken van verspreide elementen kunnen kunstenaars een visueel boeiende compositie tot stand brengen, waarbij de kijker wordt uitgedaagd om te verkennen en te reflecteren op de grenzeloze mogelijkheden die buiten het zichtbare beeldvlak liggen.

Fernand Léger
Fernand Léger

Verticale compositie

Een verticale compositie is een artistieke techniek waarbij denkbeeldige lijnen van beneden naar boven over de voorstelling lopen. Deze lijnen creëren een gevoel van gewichtloosheid, hoogte-diepte en een gevoel van vallend-stijgend.

Door de nadruk te leggen op verticale lijnen in een compositie, ontstaat er een gevoel van opwaartse beweging en hoogte. Verticale composities kunnen een gevoel van grandeur, majesteit en verticale uitgestrektheid overbrengen. Deze techniek wordt vaak gebruikt om de aandacht van de kijker naar boven te trekken en een gevoel van opwaartse kracht te creëren.

De verticale compositie kan worden toegepast in verschillende kunstvormen, zoals schilderkunst, fotografie en beeldhouwkunst. Het gebruik van verticale lijnen als dominante elementen in een compositie kan helpen bij het creëren van diepte en ruimtelijkheid. Het oog van de kijker wordt langs de verticale lijnen geleid, waardoor een gevoel van hoogte en diepte ontstaat.

Binnen de verticale compositie kunnen andere elementen zoals vormen, kleuren en texturen worden gebruikt om de visuele impact te versterken. Het gebruik van langwerpige vormen, zoals torens, bomen of pilaren, kan de verticale lijnen versterken en het gevoel van hoogte en stijging benadrukken. Kleurgebruik kan ook een rol spelen, waarbij warme kleuren naar beneden toe geleidelijk vervagen of koelere tinten naar boven toe intenser worden, wat bijdraagt aan het gevoel van opwaartse beweging.

Verticale composities kunnen verschillende emoties oproepen, afhankelijk van de context en de intentie van de kunstenaar. Ze kunnen een gevoel van grootsheid en verhevenheid overbrengen, zoals bij het afbeelden van hoge architecturale structuren of majestueuze natuurlijke elementen zoals watervallen. Aan de andere kant kunnen ze ook een gevoel van dreiging of neerwaartse kracht oproepen, vooral wanneer ze worden gebruikt om vallende objecten of instabiliteit weer te geven.

Het gebruik van verticale composities biedt kunstenaars de mogelijkheid om een gevoel van gewichtloosheid, hoogte-diepte en dynamiek in hun werken tot uitdrukking te brengen. Door bewust gebruik te maken van verticale lijnen en elementen kunnen kunstenaars de gewenste sfeer en emotie oproepen, waardoor de kijker een boeiende visuele ervaring krijgt.

Roger Raveel
Roger Raveel
Gustav Klimt
Gustav Klimt

Horizontale compositie

Een horizontale compositie is een artistieke techniek waarbij denkbeeldige lijnen van links naar rechts over de afbeelding lopen. Deze lijnen creëren een gevoel van evenwicht, rust, wijdte, breedte en zwaarte.

Door de horizontale lijnen te benadrukken, wordt een gevoel van stabiliteit en evenwicht in het kunstwerk geïntroduceerd. Horizontale composities stralen vaak een gevoel van kalmte, sereniteit en harmonie uit. De horizontale lijnen kunnen de suggestie wekken van een uitgestrekt landschap, een rustige horizon of een serene wateroppervlakte.

De horizontale compositie kan worden toegepast in verschillende kunstvormen, zoals schilderkunst, fotografie en grafisch ontwerp. Het gebruik van horizontale lijnen als leidraad in een compositie helpt bij het creëren van een gevoel van ruimtelijkheid en diepte. Het oog van de kijker wordt langs de horizontale lijnen geleid, waardoor een gevoel van continuïteit en uitgestrektheid ontstaat.

Binnen de horizontale compositie kunnen andere elementen zoals vormen, kleuren en texturen worden gebruikt om de visuele impact te versterken. De keuze van deze elementen kan het gevoel van rust en stabiliteit versterken, of juist een contrast creëren door het toevoegen van elementen die een gevoel van dynamiek en beweging oproepen.

Horizontale composities worden vaak gebruikt om landschappen, zeegezichten, horizons en andere uitgestrekte omgevingen weer te geven. Deze compositietechniek helpt bij het overbrengen van de weidsheid en ruimte van dergelijke omgevingen, waardoor de kijker een gevoel van openheid en vrijheid ervaart.

Het gebruik van horizontale composities is niet beperkt tot alleen rustgevende of serene onderwerpen. Het kan ook worden toegepast om een gevoel van stabiliteit en balans te creëren bij andere onderwerpen, zoals architectuur, stillevens of portretten.

Morandi
Morandi

Opdracht 1 (manueel).

Materiaal:
  1. Schrift A4, ruitjes.
  2. Zwart papier, wit papier A4, tekenpotlood 2 HB, meetlat, geodriehoek, snijmesje, snijmat, PRITT.
Stappenplan:
  1. Maak 5 schetsen met tekenpotlood (én met de vrije hand!) in je schrift van diagonale composities met geometrische vlakken naar voorbeeld van Malevich en het Constructivisme. Iedere schets teken je in een rechthoek van 7/10 cm (= 1/3 van A4 blad) liggend of staand. Geometrische vlakken: rechthoek, vierkant, cirkel, driehoek, trapezium…
  2. Kies uit de vijf schetsen 1 schets voor uitwerking.
  3. Vergroot de gekozen schets 3 maal (A4).
  4. Teken de geometrische vlakken met tekenpotlood en meetlat op zwart papier.
  5. Snij de vlakken uit met een meetlat en snijmesje.
  6. Leg de uitgesneden zwarte geometrische vlakken op een wit blad A4 (tekenpapier) naar voorbeeld van de gekozen schets. Kleine wijzigingen zijn uiteraard mogelijk
  7. Pas na goedkeuring van de leerkracht kleef je de zwarte vlakken op.