Projectopdracht: Ontwerp van een liggende A4-spread in Adobe InDesign

Doelstelling:

Creëer een professioneel ogende spread voor een brochure. Deze opdracht dient om je vaardigheden in het toepassen van typografie, het gebruik van beeldmateriaal en het volgen van een bestaand stramien in Adobe InDesign te ontwikkelen.

Geselecteerde Kunstenaars:

 • Antony Gormley
 • Ron Mueck
 • Maurizio Cattelan
 • James Turrell
 • Richard Serra
 • Anselm Kiefer
 • Berlinde De Bruyckere
 • Sarah Lucas
 • Piet Mondriaan

Opdrachtbeschrijving:

 • Voer een lettertypestudie uit voor bodytekst, koppen, subkoppen en een quote/citaat.
 • Pas de bestaande alineastijlen en tekenstijlen in Adobe InDesign aan volgens het gekozen lettertype en fonts. Gebruik bij voorkeur één lettertype.
 • Zoek afbeeldingen op en breng deze op de juiste resolutie. De werkwijze vind je hier
 • Houd het kleurenpalet beperkt en in overeenstemming met de gekozen afbeeldingen en het algemene ontwerpthema.
 • Vul het lay-outstramien met gegenereerde tekst door ChatGPT, foto's en afbeeldingen. De gegenereerde teksten moeten inhoudelijk passend en samenhangend zijn.
 • Het stramien moet gevolgd worden voor het plaatsen van tekst en afbeedlidng.

Basisregels van lay-out:

Consistentie of eenvormigheid: Dit betekent dat dezelfde soort ontwerpelementen door het hele ontwerp worden gebruikt, wat leidt tot een samenhangende look. Bijvoorbeeld, het gebruik van een uniforme set kleuren, lettertypen en elementafmetingen.

Hiërarchie: Dit verwijst naar de rangschikking van visuele elementen om belangrijkheid aan te geven. Bijvoorbeeld, grotere of dikgedrukte koppen trekken meer aandacht en staan bovenaan de hiërarchie, gevolgd door subkoppen, en dan de hoofdtekst.

Uitlijning: Hiermee wordt bedoeld dat items op de pagina netjes worden uitgelijnd langs gemeenschappelijke lijnen of assen, wat zorgt voor een strak en geordend uiterlijk.

Balans: Balans of evenwicht heeft te maken met de distributie van visuele gewichten van objecten, kleuren, texturen en ruimte. Een evenwichtige pagina geeft een gevoel van stabiliteit en structuur.

Contrast: Dit is het verschil in visuele eigenschappen die twee of meer elementen van elkaar onderscheiden. Contrast kan worden gecreëerd met kleuren, lettergrootte of verschillende soorten afbeeldingen en kan helpen om bepaalde elementen op te laten vallen.

Herhaling: Het herhalen van bepaalde ontwerpelementen door het hele ontwerp zorgt voor eenheid en kracht. Het kan een herhaling zijn van visuele elementen zoals logo's, specifieke kleuren of patronen.

Witruimte: Ook bekend als negatieve ruimte, is het onbedrukte gebied van een pagina. Het is niet noodzakelijk wit, maar de ruimte rondom elementen op een pagina. Witruimte is cruciaal voor een goede leesbaarheid en het voorkomen van een te druk ontwerp.

Wat is een alineastijl?

Een alineastijl in InDesign is een reeks opmaakregels die je toepast op een gehele alinea tekst. Deze stijlregels omvatten instellingen zoals lettertype, letterkleur, grootte, uitlijning, regelafstand en inspringingen. Het gebruik van alineastijlen draagt bij aan consistentie en efficiëntie binnen je document door het toepassen van uniforme tekstopmaal met slechts één klik.

In InDesign worden alinea's afgebakend door zogenaamde alineamarkeringen, welke geplaatst worden door het indrukken van de Enter- of Return-toets. Een alineastijl wordt toegepast van de ene alineamarkering tot de volgende, en is dus van toepassing op alles wat tussen deze markeringen staat. Dit geldt voor volledige alinea's, koppen en subkoppen. Het gebruik van een 'harde return' (Enter/Return) creëert een nieuwe alinea, terwijl een 'zachte return' (Shift+Enter) binnen een alinea een nieuwe regel start zonder een nieuwe alinea te vormen. Zachte returns zijn nuttig voor het maken van regelovergangen binnen een alinea zonder de alineastijl te onderbreken.

Leer de basisbeginselen van alinea- en tekenstijlen

Wat is een tekenstijl?

Een tekenstijl is vergelijkbaar met een alineastijl, maar wordt toegepast op individuele tekens of woorden binnen een alinea. Dit is nuttig voor het consistent toepassen van stijlen zoals vet, cursief, onderstreping, of letterkleur.

Wat is een basislijnstramien?

In de typografie is de basislijn de lijn waarop de onderkant van de letters zoals de 'x' (die de x-hoogte bepaalt) staat. Het basislijnstramien in Adobe InDesign bestaat uit een reeks horizontale lijnen die over de hele pagina lopen en corresponderen met deze basislijn. Dit zorgt ervoor dat de regelafstand de verticale afstand tussen de basislijnen van twee opeenvolgende tekstregels—uniform is door het hele document. Dit is cruciaal voor de leesbaarheid en visuele harmonie van de lay-out.

De regelafstand wordt doorgaans groter gemaakt dan de lettergrootte om de leesbaarheid te bevorderen. In InDesign kan de tussenruimte van het basislijnstramien zo worden ingesteld dat deze overeenkomt met de regelafstand van de bodytekst om een consistente en ritmische tekstdoorloop te waarborgen. Het uitlijnen van illustraties en bijschriften met het basislijnstramien wordt aanbevolen om een gelijkmatige afstand tussen afbeelding en bijschrift te handhaven. Dit draagt bij aan een strakke en professioneel ogende lay-out, waarbij tekstregels op de recto (rechterpagina) en verso (linkerpagina) zijde nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn.

Leer de basisbeginselen van rasters in InDesign

How to Use Baseline Grids in InDesign

Basislijnstramien

In te leveren materiaal:

 • Een afdruk van de finale spread.
 • Een korte toelichting van je lettertypekeuze en kleurenpalet.

Download:

Startbestand spread.