Regelafstand of Interlinie

De leesbaarheid van tekst wordt in hoge mate beïnvloed door de regelafstand, of interlinie. Deze term verwijst naar de afstand van de basislijn van de ene regel tot de basislijn van de volgende. Het is van belang dat deze afstand voldoende is, zodat de stokken en staarten van letters elkaar niet raken; de regelafstand dient groter of minstens gelijk te zijn aan het corps van de letter.

Regelafstand wordt in typografische termen vaak weergegeven als een breuk, zoals 10/12, waarbij '10' staat voor de lettergrootte en '12' voor de regelafstand in punten. Het is belangrijk te beseffen dat een standaard regelafstand van 120% van het corps, zoals gebruikt in InDesign, niet altijd de optimale witruimte biedt en aanpassing kan vereisen.

Wanneer de interlinie verruimen?

Bij een gemiddelde regellengte kan de interlinie kleiner zijn als de letters een relatief kleine x-hoogte hebben, wat automatisch meer witruimte creëert.

Compress-zetsel

Compress-zetsel verwijst naar zetwerk zonder toegevoegde regelafstand, waarbij de regels zo dicht mogelijk op elkaar staan met enkel het corpswit als scheiding.

Regelafstand en Leesbaarheid

Regelafstand vergroten bij:

 • Lange stokken
 • Vet lettertype
 • Klein corps
 • Grote x-hoogte
 • Schreefloze lettertypen
 • Letters met een klein letteroog
 • Als regels langer zijn dan gemiddeld.
 • Als de x-hoogte van de letters relatief groot is, zoals bij de meeste schreefloze lettertypen.
 • Bij gebruik van een negatieve tekst, waarbij de tekst uitgespaard is uit een achtergrond of op een lichte achtergrondkleur staat.

Regelafstand verkleinen bij:

 • Koppen
 • Kleine x-hoogte
 • Kapitaal gezette tekst

Wanneer tekst volledig in kapitalen is gezet, zijn er geen lettervormen die zich onder de basislijn uitstrekken, en alle letters bereiken de bovenkant van de regel. Het is daarom aan te raden om de regelafstand te verkleinen, zodat de tekst als één compact geheel oogt.