1. Inleiding tot logo design

1.1 Wat is een logo?

Definitie: Een logo is een grafische weergave of symbool van een bedrijfsnaam, handelsmerk of afkorting en wordt vaak uniek ontworpen voor herkenning.

Functies van een Logo:

 • Identificatie: Een manier om een bedrijf of product snel te herkennen.
 • Vertrouwen: Een consistent en professioneel logo bouwt vertrouwen op bij consumenten.
 • Verschil: Onderscheidt een merk van zijn concurrenten.

1.2 Belang van een logo in branding

Branding Explained: Branding gaat verder dan alleen een logo; het is hoe een merk zichzelf presenteert en wordt waargenomen door het publiek. Meer uitleg over branding vind je hier

 • Eerste indruk: Een logo is vaak het eerste wat mensen zien; het moet dus een positieve en blijvende indruk achterlaten.
 • Consistentie: Een goed logo zorgt voor consistentie in alle merkcommunicatie, van visitekaartjes tot websites en reclame.
 • Emotionele Connectie: Logo's kunnen emoties en gevoelens oproepen, zoals vertrouwen, vreugde, of nieuwsgierigheid.

1.3 Verschillende soorten logo's

Beeldmerken (Symbolen): Logo's die bestaan uit een herkenbaar symbool of icoon, zonder tekst. Voorbeeld: Apple's appel-logo.

Woordmerken (Logotypes): Logo's die volledig bestaan uit tekst, meestal de naam van het bedrijf, in een onderscheidend lettertype. Voorbeeld: Google's logo.

Combinatielogo's: Een combinatie van zowel een symbool als een woordmerk. Voorbeeld: McDonald's "M" met "McDonald's" ernaast.

Letterlogo's: Logo's gemaakt van initialen van een bedrijfsnaam. Voorbeeld: "HP" voor Hewlett-Packard.

Emblemen: Logo's waarbij de naam van het bedrijf of andere informatie is geïntegreerd in een gedetailleerd ontwerp. Voorbeeld: het logo van Starbucks.

Discussie: Stel je voor dat je een startend bedrijf bent in de technologie-industrie. Je wilt opvallen in een verzadigde markt en je overweegt verschillende soorten logo's. Waarom zou je voor het ene type logo kiezen boven het andere? Denk aan de herkenbaarheid, aanpasbaarheid voor verschillende media (bijv. mobiel, web, drukwerk), en de boodschap die je wilt overbrengen. Wat zijn de voor- en nadelen van elk type? Hoe kan het gekozen logo je helpen om je doelgroep aan te spreken?


2. Het Proces van logo design

2.1 Onderzoek

Elk logo-ontwerp begint met onderzoek. Dit helpt ontwerpers om een duidelijk beeld te krijgen van het bedrijf, de doelgroep en de markt waarin het opereert.

 • Merkonderzoek: Begrijpen wat het bedrijf doet, zijn waarden, missie en visie.
 • Doelgroep: Wie zijn de belangrijkste klanten? Wat zijn hun voorkeuren en behoeften?
 • Concurrentieanalyse: Bekijken van de logo's van concurrenten. Wat werkt goed? Waar kan verbetering worden aangebracht?

2.2 Brainstormen en schetsen

Na het onderzoek is het tijd om ideeën te genereren. Dit kan op papier of digitaal, afhankelijk van de voorkeur van de ontwerper.

 • Ideeëngeneratie: Het gebruik van mind maps, woordassociaties en andere technieken om zoveel mogelijk ideeën te genereren.
 • Schetsen: Het tekenen van ruwe ontwerpen en concepten op papier. Dit helpt om ideeën snel te visualiseren en te itereren.

2.3 Digitale uitwerking

Zodra er een solide concept is, wordt het tijd om het digitaal te maken. Dit is waar precisie en technische vaardigheden van pas komen.

 • Vectorisatie: Het omzetten van schetsen naar digitale formaten met behulp van tools zoals Adobe Illustrator.
 • Kleuren en typografie: Het kiezen van de juiste kleurenpaletten en lettertypen die het merk vertegenwoordigen.

2.4 Revisie en verfijning

Feedback is essentieel in het ontwerpproces. Het helpt ontwerpers om hun werk te verbeteren en te verfijnen.

 • Interne feedback: Andere teamleden of collega's om hun mening vragen.
 • Klantfeedback: Het voorleggen van het ontwerp aan de klant en het ontvangen van hun input.
 • Iteratie: Op basis van feedback aanpassingen maken aan het ontwerp.

3. Basisprincipes van logo design

Doelstellingen:

 • Begrijpen welke principes ten grondslag liggen aan effectieve logo's.
 • Inzicht krijgen in waarom sommige logo's opvallen en anderen niet.
 • Leren hoe je deze principes kunt toepassen in je eigen logo-ontwerpen.

3.1 Eenvoud

Het principe dat "minder meer is". Een eenvoudig logo is vaak gemakkelijker te herkennen en te onthouden.

 • Directe herkenbaarheid: Het moet snel en duidelijk zijn wat het merk of bedrijf vertegenwoordigt.
 • Flexibiliteit: Eenvoudige logo's kunnen gemakkelijk worden aangepast voor verschillende media en formaten.

3.2 Herkenbaarheid

Een effectief logo moet opvallen en zich onderscheiden van de menigte.

 • Onderscheidend vermogen: Het logo moet uniek zijn en niet gemakkelijk te verwarren met andere logo's.
 • Consistentie: Het logo moet consistent zijn in alle merkuitingen, wat bijdraagt aan herkenbaarheid.

3.3 Tijdloosheid

Goede logo's blijven relevant, ongeacht hoeveel tijd er verstrijkt.

 • Duurzaam ontwerp: Vermijd het volgen van vluchtige trends. Denk aan de lange termijn.
 • Aanpasbaarheid: Het ontwerp moet in staat zijn om te evolueren en zich aan te passen aan veranderende tijden en trends.

3.4 Aanpasbaarheid

Een goed logo moet werken in verschillende maten, van een groot billboard tot een kleine app-icoon, en in verschillende media, van print tot digitaal.

 • Schaalbaarheid: Het logo moet leesbaar en herkenbaar blijven, ongeacht de grootte.
 • Verscheidenheid aan media: Het logo moet effectief zijn in zowel kleur als zwart-wit, en in zowel digitale als gedrukte formaten.

3.5 Geschiktheid

Het logo moet passend en relevant zijn voor de branche of sector waarin het bedrijf opereert.

 • Relevantie voor de doelgroep: Het ontwerp moet aanspreken bij de beoogde klanten of publiek.
 • Vertegenwoordiging van bedrijfswaarden: Het logo moet de kernwaarden en missie van het bedrijf weerspiegelen.

4. Kleur en typografie in logo design

Doelstellingen:

 • Begrijpen hoe kleur de perceptie en emotie rond een merk beïnvloedt.
 • De psychologie achter kleurkeuzes in logo's leren.
 • Inzicht krijgen in het belang van typografie en hoe het de merkidentiteit versterkt.

4.1 Kleur in logo's

Kleur speelt een cruciale rol bij het overbrengen van emoties en boodschappen in logo's.

 • Psychologie van kleur: Elke kleur roept bepaalde emoties en associaties op. Bijvoorbeeld, rood kan passie en opwinding betekenen, terwijl blauw vertrouwen en kalmte kan vertegenwoordigen.
 • Kleurconsistentie: Het handhaven van consistente kleuren versterkt de merkherkenning.
 • Kleurcontrast: Het gebruik van contrasterende kleuren kan helpen om een logo op te laten vallen en de leesbaarheid te verbeteren.

4.2 Typografie in logo's

De keuze van het lettertype in een logo kan net zo belangrijk zijn als de kleur en het symbool.

 • Lettertypekeuze: Verschillende lettertypen brengen verschillende emoties en persoonlijkheden over. Een sierlijk lettertype kan luxe en elegantie suggereren, terwijl een vetgedrukt sans-serif lettertype moderniteit en kracht kan uitstralen.
 • Leesbaarheid: Het lettertype moet in alle maten en op alle achtergronden leesbaar zijn.
 • Aanpassing: Soms worden lettertypen aangepast of op maat gemaakt om een uniek en onderscheidend logo te creëren.

4.3 Combineren van kleur en typografie

De samensmelting van kleur en typografie moet harmonieus zijn en de algehele boodschap van het merk versterken.

 • Harmonie: De kleuren en lettertypen moeten goed samenwerken en niet met elkaar botsen.
 • Hiërarchie: Door gebruik te maken van verschillende lettergroottes, -gewichten en -kleuren kan een hiërarchie worden gecreëerd die de aandacht van de kijker leidt.
 • Consistentie: Zorg ervoor dat de kleuren en lettertypen consistent zijn met andere merkuitingen.

5. Symboliek en beeldtaal in logo design

Doelstellingen:

 • De kracht en het belang van symbolen in logo's begrijpen.
 • Inzicht krijgen in hoe symbolen en beelden merkverhalen kunnen vertellen.
 • Leren hoe je effectieve en gedenkwaardige symbolen in logo's kunt gebruiken.

5.1 De kracht van symbolen

Symbolen kunnen krachtige boodschappen en emoties overbrengen zonder woorden.

 • Universele herkenning: Sommige symbolen zijn wereldwijd herkenbaar en hebben universele betekenissen, zoals harten voor liefde of een boom voor groei.
 • Compacte communicatie: Een goed gekozen symbool kan een complex idee of verhaal in een eenvoudig beeld condenseren.
 • Emotionele resonantie: Symbolen kunnen diepe emotionele reacties oproepen, waardoor ze krachtige tools zijn voor branding.

5.2 Het Kiezen van het juiste symbool

Het is essentieel om een symbool te kiezen dat relevant is voor het merk en dat de juiste boodschap overbrengt.

 • Relevantie: Het symbool moet relevant zijn voor het merk, de industrie en de doelgroep.
 • Onderscheidend vermogen: Vermijd clichés en kies voor symbolen die uniek en onderscheidend zijn.
 • Eenvoud: Net als bij het algemene logo-ontwerp, is eenvoud vaak effectiever. Het symbool moet gemakkelijk te herkennen en te herinneren zijn.

5.3 Integratie van symbolen in logo's

De integratie van symbolen in een logo moet naadloos en harmonieus zijn.

 • Evenwicht: Het symbool moet goed in balans zijn met andere elementen van het logo, zoals tekst en kleur.
 • Positionering: De plaatsing van het symbool in relatie tot andere elementen kan de impact en het belang van het symbool versterken of verminderen.
 • Grootte: Het symbool moet op een geschikte grootte zijn in verhouding tot andere logo-elementen.

6. Het Belang van consistentie in branding

Doelstellingen:

 • Inzicht krijgen in het belang van merkconsistentie en hoe het vertrouwen en herkenbaarheid opbouwt.
 • Leren hoe je consistentie in verschillende merkuitingen kunt handhaven.
 • De uitdagingen begrijpen die komen kijken bij het behouden van merkconsistentie en hoe deze te overwinnen.

6.1 Wat is merkconsistentie?

Merkconsistentie verwijst naar de manier waarop een merk zijn boodschap op een uniforme manier overbrengt, ongeacht het medium of kanaal.

 • Herkenbaarheid: Een consistent merk is gemakkelijk te herkennen in alle merkuitingen.
 • Vertrouwen: Consistentie wekt vertrouwen op bij het publiek en bouwt merkloyaliteit op.
 • Duidelijke communicatie: Een consistente boodschap vermindert verwarring en zorgt voor een heldere communicatie naar de doelgroep.

6.2 Het handhaven van merkconsistentie

Consistentie behouden vereist een duidelijke merkrichtlijn en een bewuste inspanning om deze te volgen.

 • Merkhandleiding: Een document dat richtlijnen geeft over hoe het merk moet worden gepresenteerd, inclusief logo-gebruik, kleurenpalet, typografie en tone of voice.
 • Training: Zorg ervoor dat iedereen die met het merk werkt, van marketingteams tot externe partners, getraind is in de merkrichtlijnen.
 • Reviewprocessen: Regelmatige controles van merkuitingen om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met de merkrichtlijnen.

6.3 Uitdagingen in merkconsistentie

Het handhaven van merkconsistentie kan uitdagingen met zich meebrengen, vooral in grotere organisaties of wanneer het merk evolueert.

 • Groei en schaal: Naarmate bedrijven groeien, kan het moeilijker worden om consistentie te handhaven over verschillende afdelingen of geografische locaties heen.
 • Veranderende markttrends: Merken moeten zich soms aanpassen aan veranderende markttrends, wat kan leiden tot inconsistenties.
 • Diversiteit van kanalen: Met de groei van digitale marketing zijn er meer kanalen dan ooit tevoren, wat kan leiden tot inconsistenties in merkuitingen.

7. De Evolutie van logo's: Een historisch perspectief

Doelstellingen:

 • Inzicht krijgen in de historische ontwikkeling van logo-ontwerp.
 • Begrijpen hoe maatschappelijke, technologische en artistieke trends logo-ontwerp hebben beïnvloed.
 • Leren van historische voorbeelden en begrijpen hoe ze het moderne logo-ontwerp hebben gevormd.

7.1 Vroege symbolen en merktekens

Voordat er moderne logo's waren, gebruikten oude beschavingen symbolen en merktekens om producten, ambachtslieden en handelaars te identificeren.

 • Stempels en zegels: Gebruikt in oude samenlevingen zoals Mesopotamië en Egypte om goederen en documenten te markeren.
 • Handelaarstekens: Unieke symbolen of tekens die door individuele handelaars werden gebruikt om hun goederen te identificeren.

7.2 Opkomst van het moderne logo

Met de industriële revolutie en de opkomst van consumentencultuur in de 19e en 20e eeuw, begonnen bedrijven het belang van branding en logo-ontwerp te herkennen.

 • Handelsmerken: Bedrijven begonnen unieke logo's te registreren als handelsmerken om hun producten te onderscheiden.
 • Invloed van kunstbewegingen: Stijlen zoals Art Nouveau, Bauhaus en Modernisme hebben het logo-ontwerp in verschillende periodes beïnvloed.

7.3 Digitale revolutie en logo-ontwerp

Met de komst van digitale technologieën in de late 20e eeuw, veranderde de manier waarop logo's werden ontworpen en geconsumeerd.

 • Vectorgrafiek: De opkomst van software zoals Adobe Illustrator maakte het ontwerpen van schaalbare en aanpasbare logo's mogelijk.
 • Internet en globalisering: Logo's moesten nu werken in digitale formaten en aantrekkelijk zijn voor een wereldwijd publiek.

8. Toekomstige trends in logo design

Doelstellingen:

 • De opkomende trends en innovaties in logo-ontwerp verkennen.
 • Inzicht krijgen in hoe technologie en maatschappelijke veranderingen het landschap van logo-ontwerp vormgeven.
 • Anticiperen op de toekomstige behoeften en uitdagingen van branding en logo-ontwerp.

8.1 Minimalisme en eenvoud

De trend van minimalisme blijft sterk, waarbij merken kiezen voor simplistische en gestripte logo-ontwerpen die gemakkelijk herkenbaar zijn.

 • Versimpelde logo's: Merken herontwerpen hun logo's om ze schoner, moderner en gemakkelijker te reproduceren te maken.
 • Flat design: Afwezigheid van schaduwen, texturen en diepte voor een strakke en moderne look.

8.2 Responsieve en adaptieve Logo's

Met een breed scala aan digitale apparaten en schermgroottes, zijn logo's nu ontworpen om zich aan te passen en responsief te zijn.

 • Scalability: Logo's die er goed uitzien op zowel grote billboards als kleine smartwatch-schermen.
 • Versies van logo's: Merken hebben meerdere versies van hun logo voor verschillende toepassingen en platforms.

8.3 Beweging en animatie

Met de groei van digitale media maken merken steeds vaker gebruik van bewegende logo's of logo-animaties, vooral voor online gebruik.

 • Geanimeerde logo-intro's: Korte animaties die worden gebruikt in video's, websites of apps.
 • Interactieve logo's: Logo's die reageren op gebruikersinteractie op digitale platforms.

8.4 Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Merkwaarden worden steeds belangrijker en logo's weerspiegelen vaak de toewijding van een merk aan duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

 • Eco-friendly design: Logo's die de milieuvriendelijke aard van het merk vertegenwoordigen.
 • Sociale betrokkenheid: Logo's die de maatschappelijke missie van een merk of zijn betrokkenheid bij sociale oorzaken weerspiegelen.