De lettergrootte of corpsgrootte

De grootte van letters of de corpsgrootte (Latijn: corpus = lichaam), wordt uitgedrukt in punten volgens het pica-systeem. Hoewel vroeger in Europa vaak het Didot-systeem werd gebruikt, waarbij één Cicero gelijk staat aan 12 Didot-punten, is tegenwoordig het twaalfdelige pica-systeem de internationale standaard in grafische software. Dit systeem is vooral populair geworden in Amerika en Engeland, waarbij één pica gelijk staat aan 12 picapunten, met één pica ongeveer 4,2 mm en één picapunt ongeveer 0,353 mm groot.

Kleine lettergroottes voor compacte teksttoepassingen

Corpsen variërend in grootte van 4pt tot 7pt worden gebruikt voor teksttoepassingen waarbij ruimte beperkt is, maar waar leesbaarheid belangrijk blijft. Deze kleine lettergroottes worden vaak gebruikt in verschillende contexten:

  • Zoekertjes: Waar kleine, maar leesbare tekst nodig is voor advertenties en mededelingen.
  • Woordenboeken: Voor het weergeven van definities en uitleg in een compact formaat.
  • Voetnoten: Gebruikt in academische teksten en publicaties voor aanvullende informatie zonder de hoofdtekst te onderbreken.
  • Kleine print op productverpakkingen: Voor ingrediënten, gebruiksaanwijzingen en juridische informatie in een beperkte ruimte.

Corpsen voor bijschriften bij foto's of illustraties

  • Corpsen voor bijschriften, toegepast bij foto's, illustraties en andere visuele elementen, variëren meestal tussen 7pt en 9pt. Deze grootte zorgt voor leesbaarheid zonder de aandacht af te leiden van het hoofdbeeld of -ontwerp.

Corpsen voor de bodytekst of broodtekst

  • Corpsen voor bodytekst, ook wel platte tekst en broodtekst genoemd, waarbij leesbaarheid prioriteit heeft, variëren doorgaans van 8pt tot 12pt. Bij het kiezen van een lettertype is het belangrijk om rekening te houden met de x-hoogte: een grotere x-hoogte maakt een lettertype bij dezelfde corpsgrootte visueel groter en vaak beter leesbaar.

Corpsen voor koppen of titels

  • Corpsen voor koppen, die de aandacht moeten trekken en snel de essentie van de inhoud moeten overbrengen, lopen uiteen van 18pt tot ongeveer 28pt. De grootte van koppen hangt af van de gewenste visuele impact en de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is.
  • Tussentitels of ondertitels, bedoeld om de tekst te structureren en de lezer te helpen navigeren, variëren van 14pt tot ongeveer 18pt. Deze zijn meestal kleiner dan de hoofdkoppen maar groter dan de bodytekst, om een duidelijke hiërarchie in de tekst te creëren.

Grote corpsen

  • Grote corpsen, die beginnen bij 48pt en hoger, zijn essentieel in situaties waar maximale visuele impact en directe aandacht vereist zijn. Deze worden vaak gebruikt voor affiches, belettering en andere grote formaten waarbij de tekst vanaf een afstand duidelijk leesbaar moet zijn. Bij het ontwerpen met grote corpsen is het belangrijk rekening te houden met de zichtbaarheid vanuit verschillende hoeken en afstanden. Daarnaast speelt de keuze van lettertype hier een belangrijke rol, omdat sommige lettertypen beter leesbaar en esthetisch aantrekkelijker zijn in grote maten.